logo
logo

Naslag

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Marjolein Steeman - voorzitter (natuurlijk tuinieren)
  • Ed Hoekstra - secretaris (winkel- en terrasteam, lentemarkt, gebouwen op complex)
  • Christien Enzing - penningmeester
  • Markus Balkenhol - bestuurslid (overdracht tuinen, introductie)
  • Bas de Lege - bestuurslid (complexbeheer en tuindiensten)
  • Anneloes van den Brink - bestuurslid (schouwcommissie, ledenadministratie, Lief&Leed, SamenTuin)

Verzekeringen

De tuinhuisjes op het complex zijn te verzekeren tegen brand en stormschade en tegen inbraak. Frank Povel treedt op als tussenpersoon.

Ledenadministratie en overdrachten

Aanmeldingen via de website komen terecht bij Woudie Blok, die de contacten met geïnteresseerden en kandidaatleden verzorgt. Zij zorgt ook voor het bijwerken van de ledenadministratie bij het AVVN. Komt het tot een overdracht dan is Markus Balkenhol de eerste contactpersoon. Ook opzeggingen en het aanbieden van huisjes in de verkoop heeft hij onder zijn hoede.

AVVN

Het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland, kortweg het AVVN zet zich in voor het amateurtuinieren in Nederland en daarbuiten. ATV Stadion is als Volkstuinvereniging lid van het verbond. Dat betekent dat wij een beroep kunnen doen op het AVVN om onze belangen te behartigen. Ook kunnen onze tuinders deelnemen aan workshops en krijgen ze vier keer per jaar de Tuinliefhebber toegestuurd.

Nieuwsberichten

Op de site van het AVVN kan je alle nieuwsbrieven nalezen.