logo
logo

Visie op natuurlijk beheer

Ons Groenbeheerplan beschrijft de wijze waarop ATV Stadion inhoud geeft aan haar verantwoordelijkheid, voor zover het gaat om de gemeenschappelijke, voor iedereen toegankelijke terreinen en paden, en het algemeen groen.

Het groenbeheerplan wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Dit vormt het kader waarbinnen de werkzaamheden op het complex worden uitgevoerd. Jaarlijks stellen de leden de prioriteiten vast tijdens de algemene ledenvergadering.

In 2017 is in opdracht van de gemeente het boombeheerplan opgesteld. Dit plan geeft een heel gedetailleerde uitwerking van het groenbeheer, als onderdeel van het totale complexbeheer.

Wilgjes langs de Oostbroekselaan
Wilgjes langs de Oostbroekselaan

OVU

In het Overleg Volkstuinen Utrecht komen de afvaardigingen van 16 volkstuinen twee keer per jaar bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen en met de gemeente af te stemmen over het onderhoud van de volkstuincomplexen.

De gemeente heeft haar groenbeleid gepubliceerd op hun website. Lees daar over de inzet van de gemeente voor bereikbaar groen voor de stad. Ook de actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 (pdf, 4,8 MB) bevat voor de volkstuinen heel belangrijke informatie. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat ATV Stadion is toegevoegd aan de groenstructuur van 2007.

3 Stippen

Op 30 mei 2018 is ons tuinpark herbeoordeeld in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. ATV Stadion mag voor een nieuwe periode van 4 jaar het Keurmerk blijven voeren, en wij mogen daarbij wederom 3 stippen dragen. De score uit 2013 (60 %) is verbeterd met maar liefst 17 procentpunt tot 77%.

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren wordt toegekend aan (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen met een natuurvriendelijker beheer, onderhoud en inrichting. Het AVVN heeft samen met de vereniging voor veldbiologie KNNV en het IVN de eisen opgesteld. Die eisen gelden alleen voor de algemene delen van het tuinpark, dus niet voor individuele tuinen. Er zijn eisen voor biodiversiteit (vogels, insecten, amfibieën, hagen, inheemse plantensoorten), verkoop en gebruik van tuingif en kunstmest, afvalscheiding, opvang en afvoer van regenwater, verhardingen, voorlichting en cursussen over natuurvriendelijk tuinieren aan de tuingebruikers. Een beoordeling loopt van 4 sterren (maximaal) tot 1 ster.

Groen Oost

Het netwerk GROEN OOST brengt groene initiatieven in Utrecht-Oost bij elkaar. Doel is om kennis uit te wisselen en samen te werken met gemeente en waterschap om de natuurlijke verbindingen tussen Maarschalkerweerd, Amelisweerd, Krommerijngebied en de stad te versterken. ATV Stadion neemt deel aan het netwerk.