logo
logo

Aankondigingen

Aankondigingen & activiteiten

Herstel paden

De paden zijn inmiddels hersteld daar waar de nood het hoogste was. 

Regelmatig organiseert ATV Stadion cursussen over tuinieren

In maart  en april waren er twee workshops: "De moestuin in het voorjaar" en "Compost op eigen tuin". De workshops bestaan altijd uit een uurtje uitleg, gevolgd door praktisch werken op de tuin. We kijken dan bijvoorbeeld naar goede plekken voor een composthoop. Of we maken nieuwe bedden in orde op de gezamenlijke tuin. In het najaar volgt mogelijk weer de workshop "De tuin winterklaar". Deze cursussen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, leden en niet-leden.

Verslag Snoeicursus ATV Stadion

Op 23 februari heeft Joke van de Ban opnieuw snoei instructies gegeven aan 15 deelnemers.
Vanaf 09.30 stonden de koffie en kruidkoek klaar. Om 10.00 begon Joke met uitleg over de verschillende fruitsoorten die elk een eigen manier van snoeien vragen. Daar was al gauw een uur mee gevuld. Joke heeft dit overzichtelijk op papier gezet, voor iedereen nog eens rustig na te lezen. Vervolgens werd in de tuinen de praktijk getoond. Dat is nogal eens ingrijpend als er enkele jaren niet gesnoeid is. Je zou het zelf nooit gedurfd hebben om een derde weg te zagen omdat je geen idee had wat de uitwerking zal zijn. Je kijkt nu toch anders naar een boom. Joke: “Wil je hout kweken of appels / peren / pruimen enz.?”

In volle zon ging de toer langs de tuinen. Getoond is het snoeien van appelboom; perenboom; leifruit; vijg; pruim; zwarte bes; rode bes; kruisbes; kweepeer en braam. Ook het belang van juiste plantdiepte m.b.t. entplaats werd getoond en afstand tussen fruitbomen. Verder kregen we nog wat ziekten, plagen en gevolgen van niet optimale plaatsing te zien.

Om 12.45 kon bij soep en brood nagepraat worden, dank je wel Ria!

Tuindersavond: maandag 20 mei, 19.30 - 21.30

Akke Bink en haar bureau 3585LA heeft het plan van de Entree commissie bestudeerd en legt aan ons een aantal scenario's voor voor het vervolg.
Komt allen en praat mee!

Waar?
In ons eigen winkel/clubgebouw.

Programma:
19.30 Inloop koffie en thee
19.45 Korte toelichting door Akke Bink, landschapsarchitect
20.00 Presentatie vlekkenplan in verschillende scenario's, reacties & uitwisseling ideeën
21.30 Afsluiting

Wat er aan vooraf ging
Al enige tijd leeft de wens bij ons allen om de entree van ATV Stadion op te knappen. Sinds het terras voor de winkel is aangelegd is dit uitgegroeid tot het hart van onze vereniging. Hoe mooi zou het zijn als we de ingang vriendelijker kunnen maken en het plein naast het terras beter kunnen benutten als centrale ontmoetingsplek. Natuurlijk moeten we oog houden voor functies zoals fietsen, parkeren van autos en het kunnen afleveren van goederen of storten van houtsnippers. In 2017/2018 is een commissie aan de slag gegaan en heeft een eerste schets gemaakt, die is gepresenteerd op de ALV in 2018. Vervolgens zijn zij in de zomer bij elkaar gekomen om een verdere uitwerking te maken van de schets. De commissie had inmiddels versterking gekregen en bestond uit Annemarie, Ina Davids, Ria, Lianne, Joop en Tiny. Zij hebben hun plan aangeboden aan het bestuur.

Het bestuur heeft zich vervolgens gewend tot het AVVN. Budget was al aangevraagd bij het OVU (het Overleg Volkstuinen Utrecht). De vraag van het bestuur was tweeledig: 1. hebben we overal aan gedacht, hoe kunnen we het plan laten toetsen? en 2. hoe kunnen we van deze ideeën de stap zetten naar concrete uitvoering? Het AVVN stemde in met ons verzoek om hiervoor professionele hulp in te schakelen. We vonden Akke Bink bereid ons hierbij te helpen.

Akke is landschapsontwerper, aangesloten bij bureau 3585LA in Utrecht. Zij heeft veel projecten gedaan in het groen, bijvoorbeeld de Oosterspoorbaan. Zij heeft de opdracht gekregen om het plan uit te werken zodat we een uitvraag kunnen doen bij één of meer aannemers voor offerte. Natuurlijk maken we ook gebruik van haar expertise om de inpassing van het entreeplan in ons complex als geheel te toetsen en voorstellen te doen die het plan en de opzet kunnen versterken. Daarvoor haalt ze graag zoveel mogelijk wensen op van ons. Ze geeft ons uitleg aan de hand van een 'vlekkenplan' en een aantal scenario's. Daarna is er alle mogelijkheid om nog meer suggesties en ideeën in te brengen.

  • Ik geef mij op voor een cursus bij ATV Stadion. Geef hieronder aan welke cursus je graag zou willen bijwonen. En geef aan welke datum dit betreft.
    Ben je geen lid van ATV Stadion, dan zijn we benieuwd hoe je interesse is gewekt.
  • Mocht de cursus niet doorgaan, krijg je via de e-mail bericht.
    Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Hoe wij dat doen, kun je vinden in onze privacyverklaring.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.