logo
logo

Aankondigingen

Aankondigingen & activiteiten

ATV Stadion bestaat dit jaar 65 jaar. Wie brengt onze tuinen, flora, fauna en vereniging mooi in beeld? Iedereen kan mee doen. Er zijn leuke prijzen te verdelen en de winnaars worden in elk geval met een vergroting beloond. Leuk als ook kinderen meedoen! Stuur je foto in en we laten een deskundige jury de winnaars kiezen.

Fotowedstrijd
Fotowedstrijd

Deze ringslang poseert prachtig voor de foto!

Stuur je foto in naar

secretaris.atvstadion@gmail.com

Jonger dan 18 jaar? Vermeld dan je naam en leeftijd bij de foto.
Heeft de foto ook een titel? Niet vergeten die erbij te zetten!

Maaibeheer

Het gras op de weide staat op dit moment erg hoog. Het wachten is op het vormen van de zaden zodat die zich in de grond kunnen verzamelen voor het volgend jaar. In juni zal het gras dan gemaaid worden door een ecologisch groenbeheerbedrijf, dat dit vorig jaar ook voor ons heeft gedaan.

Hekken

De firma Achterberg heeft de hekken gerepareerd aan de Utrechtse weg en aan de achterzijde bij de Oostbroekselaan.

Agenda

Houd de volgende datums in de gaten:

  • zondag 16 juni GroenmoetjeDoen!-dag
  • zondag 22 juni vindt het 73e congres van de AVVN plaats. Zie hier voor meer informatie. Interesse? Schiet Ineke of Marjolein even aan.
  • op donderdag 5 of 12 september organiseert Groen Oost een Initiatievenmarkt. Lees meer hierover in de nieuwsbrief van Groen Oost, een groen netwerk van bewonersinitiatieven.
Gmjd 2019
Gmjd 2019

Fietsroute en overige locaties Gmjd 2019. Afsluiting om 17:00 uur op Tuinenpark OnsBuiten.

Lezing: De Gezonde Bodem
Woensdagavond 12 juni 2019 20.00 uur
Amateurtuindersvereniging De Hoge Weide (Papendorp), Groenewoudsedijk 60, 3528 BK Utrecht.
Leden van samenwerkende volkstuinen toegang gratis.

Voortgang Entree Plan

Op maandag 20 mei vond in het kader van het Entree Plan in ons clubgebouw een tuindersavond plaats. Akke Bink en Gijs Rijnbeek gaven een presentatie en nodigden ons uit ideeën en suggesties uit te wisselen.

Lees hier hun verslag!

De opgehaalde informatie zal door Akke en Gijs worden verwerkt tot een totaalplan dat mogelijk in fasen uitgevoerd zou kunnen worden, afhankelijk van het beschikbare budget en de mogelijke fondsen en subsidies. Dit plan zullen zij eerst bespreken met de leden van de Entree commissie, zodat ze kunnen onderzoeken of zij zich kunnen herkennen in dit uitgewerkte ontwerp.
Heb je nog suggesties of aanvullingen?
Stuur dan een mail aan akke.bink@3585.la
Tot eind juni kunnen zij deze inbreng nog meenemen in de planvorming.

Wat er aan vooraf ging
Al enige tijd leeft de wens bij ons allen om de entree van ATV Stadion op te knappen. Sinds het terras voor de winkel is aangelegd is dit uitgegroeid tot het hart van onze vereniging. Hoe mooi zou het zijn als we de ingang vriendelijker kunnen maken en het plein naast het terras beter kunnen benutten als centrale ontmoetingsplek. Natuurlijk moeten we oog houden voor functies zoals fietsen, parkeren van autos en het kunnen afleveren van goederen of storten van houtsnippers. In 2017/2018 is een commissie aan de slag gegaan en heeft een eerste schets gemaakt, die is gepresenteerd op de ALV in 2018. Vervolgens zijn zij in de zomer bij elkaar gekomen om een verdere uitwerking te maken van de schets. De commissie had inmiddels versterking gekregen en bestond uit Annemarie, Ina Davids, Ria, Lianne, Joop en Tiny. Zij hebben hun plan aangeboden aan het bestuur.

Het bestuur heeft zich vervolgens gewend tot het AVVN. Budget was al aangevraagd bij het OVU (het Overleg Volkstuinen Utrecht). De vraag van het bestuur was tweeledig: 1. hebben we overal aan gedacht, hoe kunnen we het plan laten toetsen? en 2. hoe kunnen we van deze ideeën de stap zetten naar concrete uitvoering? Het AVVN stemde in met ons verzoek om hiervoor professionele hulp in te schakelen. We vonden Akke Bink bereid ons hierbij te helpen.

Akke is landschapsontwerper, aangesloten bij bureau 3585LA in Utrecht. Zij heeft veel projecten gedaan in het groen, bijvoorbeeld de Oosterspoorbaan. Zij heeft de opdracht gekregen om het plan uit te werken zodat we een uitvraag kunnen doen bij één of meer aannemers voor offerte. Natuurlijk maken we ook gebruik van haar expertise om de inpassing van het entreeplan in ons complex als geheel te toetsen en voorstellen te doen die het plan en de opzet kunnen versterken. Daarvoor haalt ze graag zoveel mogelijk wensen op van ons. Tot eind juni is er alle mogelijkheid om nog suggesties en ideeën in te brengen.

Verslag Snoeicursus ATV Stadion

Op 23 februari heeft Joke van de Ban opnieuw snoei instructies gegeven aan 15 deelnemers.
Vanaf 09.30 stonden de koffie en kruidkoek klaar. Om 10.00 begon Joke met uitleg over de verschillende fruitsoorten die elk een eigen manier van snoeien vragen. Daar was al gauw een uur mee gevuld. Joke heeft dit overzichtelijk op papier gezet, voor iedereen nog eens rustig na te lezen. Vervolgens werd in de tuinen de praktijk getoond. Dat is nogal eens ingrijpend als er enkele jaren niet gesnoeid is. Je zou het zelf nooit gedurfd hebben om een derde weg te zagen omdat je geen idee had wat de uitwerking zal zijn. Je kijkt nu toch anders naar een boom. Joke: “Wil je hout kweken of appels / peren / pruimen enz.?”

In volle zon ging de toer langs de tuinen. Getoond is het snoeien van appelboom; perenboom; leifruit; vijg; pruim; zwarte bes; rode bes; kruisbes; kweepeer en braam. Ook het belang van juiste plantdiepte m.b.t. entplaats werd getoond en afstand tussen fruitbomen. Verder kregen we nog wat ziekten, plagen en gevolgen van niet optimale plaatsing te zien.

Om 12.45 kon bij soep en brood nagepraat worden, dank je wel Ria!

Regelmatig organiseert ATV Stadion cursussen over tuinieren

In maart  en april waren er twee workshops: "De moestuin in het voorjaar" en "Compost op eigen tuin". De workshops bestaan altijd uit een uurtje uitleg, gevolgd door praktisch werken op de tuin. We kijken dan bijvoorbeeld naar goede plekken voor een composthoop. Of we maken nieuwe bedden in orde op de gezamenlijke tuin. In het najaar volgt mogelijk weer de workshop "De tuin winterklaar". Deze cursussen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, leden en niet-leden.

  • Ik geef mij op voor een cursus bij ATV Stadion. Geef hieronder aan welke cursus je graag zou willen bijwonen. En geef aan welke datum dit betreft.
    Ben je geen lid van ATV Stadion, dan zijn we benieuwd hoe je interesse is gewekt.
  • Mocht de cursus niet doorgaan, krijg je via de e-mail bericht.
    Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Hoe wij dat doen, kun je vinden in onze privacyverklaring.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.