logo
logo

Aankondigingen

Aankondigingen & activiteiten

ATV Stadion bestaat dit jaar 65 jaar. We vierden dit met een heel gezellig feestje op 21 september. Onder het genot van een drankje en een heerlijk hapje. Velen droegen bij aan het buffet. Wil hield een prachtig verhaal over onze geschiedenis. Er was een spannende speurtocht, een bingo met mooie prijzen en we kozen met elkaar de winnaar van de fotowedstrijd.

Opperbeste stemming tijdens het lustrumfeestje
Opperbeste stemming tijdens het lustrumfeestje

Agenda

Houd de volgende datums in de gaten:

  • 24 en 25 september: najaarsschouw door de schouwcommissie.
  • 12 oktober: ruilmarkt voor planten

Maaibeheer

Het gras op de weide en de slootbermen op het grote én het kleine complex zijn onlangs (11 en 12 juli) gemaaid door onze ecologisch hovenier. We proberen op het complex bij te dragen aan meer biodiversiteit, en streven daarom naar meer bloeiende kruiden in de velden en bermen. Sinds een tijdje wordt er daarom nog maar 2 keer per jaar gemaaid zodat de bloemen tot bloei kunnen komen en zich kunnen uitzaaien. Het maaisel moet wel afgevoerd worden want anders ben je de grond weer aan het verrijken en krijg je een eenzijdiger plantengroei. Dit heet verschralen.

Door het verkeerde gebruikte materieel (een ruwterreinmaaier)  is het gras echter te veel vermalen en werd het moeilijk af te harken. Gelukkig hadden op onze oproep om te komen hooien op zaterdag 13 juli heel veel mensen gereageerd. Hooien kon je het niet noemen wat we die dag moesten doen: door de zware regens van vrijdag lag het vermalen gras nu in dikke klonten tussen de achtergebleven grashalmen en plantenstengels. Met een hooihark of een grashark was er slecht bij te komen, eigenlijk kreeg je het meeste maaisel te pakken door het met je vingers ertussenuit te 'harken'. We zijn alle vrijwilligers ontzettend dankbaar dat ze zich zo op dit zware werk hebben gestort.

Er is met de hovenier afgesproken dat we half augustus bekijken of het gras weer rechtop staat en gegroeid is, en dat hij dan alsnog de stukken die niet goed gemaaid waren met een kopse maaibalk komt maaien. De volgende keer zullen we hier heel scherp op zijn, want dit is natuurlijk zonde van alle goede bedoelingen!

Hekken en sloten

De firma Achterberg heeft de hekken gerepareerd aan de Utrechtse weg en aan de achterzijde bij de Oostbroekselaan. Dit is voor ons aanleiding geweest om het hangslot op het grote toegangshek te vervangen door een cylinderslot. Dit slot hoort bij onze bestaande sleutels.

Een hart voor groen - toelichting op het nieuwe entreeplan

Het entreegebied met daarin het verenigingsgebouw, vormt het groene hart van het tuinencomplex ATV Stadion. In het nieuwe plan minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor groen, ontmoeting, seizoensfeesten en markten.

Het open (evenementen) veld wordt omarmd door een ‘bosrand’, wisselend open en gesloten met zichtlijnen die de verschillende plekken met elkaar verbinden.
De beplanting in deze rand is gelaagd en bestaat uit (inheemse) bomen, struiken en kruiden, een belangrijke voedselbron, nest- en schuilplaats voor insecten en vogels

Een nieuwe watergang met een natuurlijke oeverzone en vlonderpad versterken de waterbeleving en ecologie. Met de aarde die hierbij vrijkomt wordt een wal/heuvel gevormd, met ruimte voor spelaanleiding.

In de boomgaard is ruimte voor het parkeren van 16 auto’s. De groene ondergrond is verstevigd met zogenaamd ‘grindgras’ voor het parkeren, voor de fruitbomen wordt een goede groeiplaats gemaakt. Als er niet geparkeerd wordt is de boomgaard ook geschikt als locatie voor bijvoorbeeld een plantenmarkt.

Het verenigingsgebouw staat op een soort schiereilandje, door het vrijmaken van deze punt kan een mooie zit plek aan het water worden gemaakt en een verbinding middels een loopbrug naar de bloemenweide.

Het verenigingsgebouw begint een beetje uit zijn voegen te groeien en is toe aan een stevige opknapbeurt (dak) of misschien wel vervanging.
Goed om dan te kijken naar een slimme routing indeling van het gebouw, met ruimte voor het ontvangen van grotere groepen, de winkel, educatie, opslag klein gereedschap en ruimte voor de containers.
In de huidige staat kan het bijvoorbeeld ‘ingepakt’ worden door een houten omtimmering, een historische verwijzing naar de houten woningen van de Hollandse Waterlinie. Er kan gedacht worden aan het maken van een groot raam aan de straatzijde voor meer daglicht en verbinding met de mooie omgeving. Een serre aan de terraszijde vergroot het overdekte oppervlak van het gebouw. Een begroeide pergola zogt voor een beschut terras. Rondom het gebouw ruimte voor meer ‘eetbaar groen’, kruiden, groenten en bloemen.

Bij het vervangen van de versleten dakbedekking zal de toepassing van een groen sedumdak zorgen voor een toegevoegde groene waarde op het terrein, daarnaast is hiermee de levensduur van het dak 3 maal langer en heeft het een isolerende werking.

Achtergrond entreeplan
Al enige tijd leeft de wens bij ons allen om de entree van ATV Stadion op te knappen. Sinds het terras voor de winkel is aangelegd is dit uitgegroeid tot het hart van onze vereniging. Hoe mooi zou het zijn als we de ingang vriendelijker kunnen maken en het plein naast het terras beter kunnen benutten als centrale ontmoetingsplek. Natuurlijk met oog voor functies zoals fietsen, parkeren van autos en het kunnen afleveren van goederen of storten van houtsnippers. In 2017/2018 is een commissie aan de slag gegaan en heeft een eerste schets gemaakt, die is gepresenteerd op de ALV in 2018. Vervolgens zijn zij in de zomer bij elkaar gekomen om een verdere uitwerking te maken van de schets. De commissie had inmiddels versterking gekregen en bestond uit Annemarie, Ina Davids, Ria, Lianne, Joop en Tiny. Zij hebben hun plan aangeboden aan het bestuur.

Het bestuur heeft zich vervolgens gewend tot het AVVN. Budget was al aangevraagd bij het OVU (het Overleg Volkstuinen Utrecht). De vraag van het bestuur was tweeledig: 1. hebben we overal aan gedacht, hoe kunnen we het plan laten toetsen? en 2. hoe kunnen we van deze ideeën de stap zetten naar concrete uitvoering? Het AVVN stemde in met ons verzoek om hiervoor professionele hulp in te schakelen. We vonden Akke Bink bereid ons hierbij te helpen.

Akke is landschapsontwerper, aangesloten bij bureau 3585LA in Utrecht. Zij heeft veel projecten gedaan in het groen, bijvoorbeeld de Oosterspoorbaan. Zij heeft de opdracht gekregen om het plan uit te werken zodat we een uitvraag kunnen doen bij één of meer aannemers voor offerte. Op 20 mei vond in ons clubgebouw een eerste tuindersavond plaats. Akke gaf, samen met Gijs Rijnbeek een presentatie en zij nodigden ons uit ideeën en suggesties uit te wisselen. Lees hier hun verslag!

De opgehaalde informatie werd door Akke en Gijs verwerkt tot een totaalplan. Dit plan werd vervolgens in september besproken met leden van de Entree commissie, gevolgd door een algemene inloopavond waarop een tiental leden zich lieten informeren en vragen stelden over de uitwerking. De uitwerking werd goed ontvangen door de aanwezigen. Nu is de volgende stap om de uitkomsten te bespreken met het OVU en te kijken hoe Akke haar opdracht verder kan afronden, op een manier dat wij aan de slag kunnen (en mogen) met de uitvoering.

Verslag Snoeicursus ATV Stadion

Op 23 februari heeft Joke van de Ban opnieuw snoei instructies gegeven aan 15 deelnemers.
Vanaf 09.30 stonden de koffie en kruidkoek klaar. Om 10.00 begon Joke met uitleg over de verschillende fruitsoorten die elk een eigen manier van snoeien vragen. Daar was al gauw een uur mee gevuld. Joke heeft dit overzichtelijk op papier gezet, voor iedereen nog eens rustig na te lezen. Vervolgens werd in de tuinen de praktijk getoond. Dat is nogal eens ingrijpend als er enkele jaren niet gesnoeid is. Je zou het zelf nooit gedurfd hebben om een derde weg te zagen omdat je geen idee had wat de uitwerking zal zijn. Je kijkt nu toch anders naar een boom. Joke: “Wil je hout kweken of appels / peren / pruimen enz.?”

In volle zon ging de toer langs de tuinen. Getoond is het snoeien van appelboom; perenboom; leifruit; vijg; pruim; zwarte bes; rode bes; kruisbes; kweepeer en braam. Ook het belang van juiste plantdiepte m.b.t. entplaats werd getoond en afstand tussen fruitbomen. Verder kregen we nog wat ziekten, plagen en gevolgen van niet optimale plaatsing te zien.

Om 12.45 kon bij soep en brood nagepraat worden, dank je wel Ria!

Regelmatig organiseert ATV Stadion cursussen over tuinieren

In maart  en april waren er twee workshops: "De moestuin in het voorjaar" en "Compost op eigen tuin". De workshops bestaan altijd uit een uurtje uitleg, gevolgd door praktisch werken op de tuin. We kijken dan bijvoorbeeld naar goede plekken voor een composthoop. Of we maken nieuwe bedden in orde op de gezamenlijke tuin. In het najaar volgt mogelijk weer de workshop "De tuin winterklaar". Deze cursussen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, leden en niet-leden.

  • Ik geef mij op voor een cursus bij ATV Stadion. Geef hieronder aan welke cursus je graag zou willen bijwonen. En geef aan welke datum dit betreft.
    Ben je geen lid van ATV Stadion, dan zijn we benieuwd hoe je interesse is gewekt.
  • Mocht de cursus niet doorgaan, krijg je via de e-mail bericht.
    Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Hoe wij dat doen, kun je vinden in onze privacyverklaring.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.