logo
logo

Veel gestelde vragen

Alle vragen op een rij

Vragen staat vrij! We proberen op deze pagina zoveel mogelijk veel gestelde vragen te beantwoorden.

Hoe lang is de wachtlijst?

Gemiddeld staat er een 20-tal mensen op de wachtlijst: deze bestaat uit kandidaatleden en geïnteresseerden. Kandidaatleden hebben de informatiemiddag bijgewoond en 2 proeftuindiensten gedraaid. Zij kunnen in principe meteen een tuin overnemen als die beantwoordt aan hun wensen. De geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van vrijgekomen tuinen als door de kandidaatleden na 2 weken geen interesse is getoond.

Hoeveel kost een tuin?

Een tuin pachten bij ATV Stadion betekent lid worden van de vereniging. De kosten die jaarlijks terugkomen zijn de pacht van de grond, en contributie aan vereniging ATV Stadion en de overkoepelende AVVN. In 2018 zijn de tarieven:

  • Pacht € 0,5893/m2 Voor een tuin van 250 m2 is dit ongeveer € 85,-
  • Contributie ATV Stadion € 100,00
  • Contributie AVVN € 25,40

De hoogte van de pacht en contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld. Verzending van de factuur vindt plaats in april. Contributie is verschuldigd door iedereen die lid is of lid is geweest gedurende het kalenderjaar.  

Als je met een tuin begint zijn dit de eenmalige kosten:

  • Inschrijfgeld € 20,-
  • Borg voor tuin € 70,-
  • Borg voor sleutel van het centrale hek € 20,-
  • Eventuele overnamekosten aan de vertrekkende pachter

Als je met een tuin begint en er staat een huisje op zijn dit de extra eenmalige kosten:

  • Borg voor huisje € 70,-
  • Koopbedrag aan vertrekkende eigenaar

Betaal ik contributie per maand?

Contributie wordt betaald per kalenderjaar. Verzending van de factuur vindt plaats in april, na de ALV. Contributie is verschuldigd door iedereen die lid is of lid is geweest gedurende het kalenderjaar. Je kunt je contributie dus niet delen met de persoon die je tuin overneemt; ieder lid betaalt eigen contributie. Contributie wordt niet gerestitueerd bij overdracht van de tuin in het lopende jaar, tenzij de overdracht plaatsvindt vóór 1 april.

Wanneer krijg ik de borg terug?

De borg voor een heksleutel wordt teruggestort bij inlevering van de sleutel.

Daarnaast kennen we borg voor tuin en borg voor tuinhuis. De tuin moet een zodanige onderhoudsstaat hebben dat een volgende pachter er zonder extra werk meteen aan de slag kan. Een huisje dient in een redelijke staat van onderhoud te verkeren en (afgezien van inboedel die ter overname wordt aangeboden) leeg te worden opgeleverd. De staat die tuin of huisje hadden bij aanvang van het overnemen van de tuin zijn niet relevant voor het betalen of terugkrijgen van de borg.

Ik heb een tuin zonder huisje; hoe moet ik opzeggen?

Bied je spullen ter overname aan aan een volgende huurder? Volg dan de werkwijze bij een tuin met huisje.

Geen spullen ter overname? Laat het bestuur per mail weten dat je weg wil gaan. Het bestuur zal de tuin inspecteren en afspraken maken over de oplevering. Er volgt een financiële eindafrekening over de borg en (indien de overdracht vóór 1 oktober plaatsvindt) de resterende pacht. Overdracht aan het bestuur vóór het einde van het jaar kan plaatsvinden mits er overeenstemming is over de eindafrekening. Eénmaal opgezegd vervallen per 1 januari alle rechten en plichten automatisch. Zonder overeenstemming over de eindafrekening kan dan geen aanspraak meer worden gedaan op borg.

Ik heb een tuin met huisje en ik wil opzeggen; hoe gaat dat in z’n werk?

Laat het bestuur per mail weten dat je weg wil gaan. Stuur een advertentie mee op één A4-tje met een korte beschrijving van tuin, huisje en vraagprijs voor het huisje, en een paar foto’s . Als je spullen ter overname aanbiedt vermeld dan de prijs. Je kan in de advertentie het e-mailadres van het bestuur vermelden of je eigen e-mailadres of telefoonnummer. In het laatste geval moet je het bestuur op de hoogte stellen als zich een geïnteresseerde heeft gemeld. Het bestuur bewaakt namelijk de volgorde van de wachtlijst.

Het bestuur zal de tuin inspecteren en afspraken maken over de oplevering en restitutie van de borg. Voor een tuin met huisje blijf je contributie en pacht betalen zolang het huisje niet verkocht is, ook als er een nieuw jaar is aangebroken sinds je het te koop hebt gezet.

Als je een koper hebt voor je huisje moet je een afspraak maken voor de overdracht. Hier moeten verkoper, koper en 2 bestuursleden bij zijn. De koopsom betaalt de koper rechtstreeks aan de verkoper. Van de koopsom moet je 2% aan de vereniging afdragen. Dit bedrag wordt verrekend in de eindfactuur waarin ook de borg en pacht worden verrekend. Verrekening van resterende pacht vindt alleen plaats als de overdracht vóór 1 oktober valt. Overdracht kan plaatsvinden mits er overeenstemming is over de financiële afwikkeling.

Hoeveel tijd kost een tuin?

Een tuin pachten betekent naast genieten van de stilte en de buitenlucht ook dat je geregeld aan de slag moet met - inderdaad - vooral spitten en wieden. In het groeiseizoen is dat met een zekere regelmaat zodat je je groenten blijft zien groeien en je vaste planten blijft zien bloeien. Een vaak gestelde vraag op verjaardagsfeestjes is: Hoe vaak ben je nou in je tuin? De ervaring leert dat in het groeiseizoen 2 keer per week en/of minimaal 8 uren per week aanpakken zorgt dat je de week daarop met plezier terugkeert naar je tuin en niet achter de feiten gaat aanlopen.

Houd er rekening mee dat je niet alleen je tuin zelf moet onderhouden maar ook het pad en het haagje voor je tuin, en je slootkant. Verder help je 5 ochtenden per jaar samen met andere leden mee aan het mooi houden van het park waar je tuin in ligt. Met dit gezamenlijke onderhoud leer je andere leden kennen én zorgen we met elkaar voor een goed onderhouden complex.

...en is dat alles?

Dat hangt ervan af. Heel veel leden zijn actief op onze vereniging. Ze bakken af en toe een taart of helpen op het terras. Ze zijn tuindienstleider of lid van een andere commissie. Zo is er de schouwcommissie, de kascommissie en de groenbeheercommissie. Sommige leden verzorgen de introductiemiddag. Andere leden bereiden met elkaar de jaarlijkse plantjesmarkt voor. Of helpen met de administratie van leden, verzekeringen of financiën. Dit zijn allemaal extra werkzaamheden, naast de gewone tuindiensten. Als je het leuk vindt is er altijd wel iets waar je je nuttig kunt maken en deel kunt nemen aan ons verenigingsleven.

Hoe vaak wordt er geschouwd?

Om een beeld te hebben hoe de tuinen erbij liggen voert een commissie in de lente en in de herfst een schouw uit. De leden worden één of twee weken vooraf over de schouwdata geïnformeerd via de Com.post.

Waarom wordt er geschouwd?

Het hoofddoel van de tuinen is om groenten te telen of sierplanten te laten groeien. Een verwaarloosde tuin is maakt niet alleen een onverzorgde indruk op het complex, maar kan in een korte tijd ook veel werk opleveren voor het bestuur en de leden om de tuin weer in een te verhuren staat te krijgen, voor een nieuwe tuinder. Bedenk ook dat oprukkend onkruid vanuit de buren een grote ergernis is voor mensen die hun tuin onkruidvrij proberen te houden. Daarom wordt er met regelmaat geschouwd en spreken we elkaar hierop aan.

Wie zitten er in de schouwcommissie?

De leden van de schouwcommissie worden door het bestuur aangewezen. De commissie hanteert voor het schouwen een vooraf afgesproken formulier met criteria. Na 2 of 3 jaar treedt een lid terug en wordt een nieuw lid gezocht. Zo zorgen we ervoor dat de commissie zo objectief mogelijk blijft. De commissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur spreekt vervolgens eventueel de leden aan op hun tuinonderhoud.

Waar let de schouwcommissie op?

Op grote lijnen wordt tijdens de schouw gekeken of je je huisje en je tuin voldoende onderhoudt. Belangrijke punten zijn dat je een composthoop in gebruik hebt, de erfscheiding met je buren onkruidvrij houdt, en je slootkant vrijhoudt van struiken en bomen. Een onkruidvrij pad en haagje, en een gevarieerde beplanting leveren een extra positief beeld op.

Mag de schouwcommissie op mijn tuin komen?

Ja. Om goed te kunnen schouwen heeft de schouwcommissie toestemming om op de afgesproken schouwdata de tuinen te betreden.